መኣረምታ ኣብ ወረቀት መንነት ዘድልዩ

መኣረምታ ወረቐት መንነት (ስም፡ ዕለት ልደት፡ ወይ ቦታ ልደት) ዝምልከት ብቤት ፍርዲ ምስ ተወሰነን ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ብቆንስላዊ ጉዳያት ምስ ተረጋገጸን ጥራይ ኢዩ ዝፍጸም

ቆጸራ ንምሓዝ ኣብዚ ጠውቁ