ምርግጋጽ ህላውን ነባርነት

ህላወ ምስክርነት ወይ ነባርነት ንጥሮታ ይኹን ወይ ንብረት ንኤርትራ ንምልኣኽ ዘኽእል ሓታቲ ብህይወት ከምዘሎ ወይ ነባሪ ሃገር ስካንዲነቪያን ከም ዝኾነ ንምርግጋጽ ክቕረብ ዘለዋ ሰነዳት፦

  • ኦርጂናል መንነት ወረቐት ምስ ቅዳሕ
  • ፓስፖርትን ቅዳሕን
  • ምስክር ወረቀት ነባርነት Switzerland
  • ዝተማልኣ መሕወይ ግብሪ / Clearances /

ቆጸራ ንምሓዝ ኣብዚ ጠውቁ