ምርግጋጽ ኩነተ-መርዓ

  • ኣብ ሃገረ Switzerland ካብቲ ዝነበርሉ ምምሕዳር ከተማ ኩነታት ሓዳር ዝሕብር ዝተረጋገጸ ሰነድ ከቕርብ ይግባእ
  • ምስክር ወረቀት ነባርነት Switzerland
  • ዝተማልኣ መሕወይ ግብሪ / Clearances

ቆጸራ ንምሓዝ ኣብዚ ጠውቁ