ዝጠፈእ ወረቐት መንነት/ Lost ID Card

  • ኣብ ኤምባሲ ብኣካል ብምቕራብ ቅጺ መሕተቲ መንነት /ID Form ክምላእ ይግባእ። እዚ ከይተመለአ ምትካእ መስርሕ ኣይጀመርን ኢዩ
  • ቅዳሕ ወረቀት መንነት ምስ ዝህልዉ ይቐረብ
  • መንነት ወረቀት ዝጠፍአ ከም ዝጠፍኣ ናይ ፖሊስ ወረቀት ምቕራብ
    • ተዋሂቡ ዝጸነሐ ወረቐት መንነት ኣበይን መዓስን ተዋሂቡ
    • ቁጽሪ መንነት ኣብ ዝምልከቶ ኣካል ኣብ ኤርትራ ምስ ተረጋገጸ መስርሕ ምትካእ ይጅመር
    • ምሉእ ስም ኣደ፡ መበቆል ዓዲ ናይ ኣቦን ኣደን

ቆጸራ ንምሓዝ ኣብዚ ጠውቁ