ፎርም B4 ንምምላእ

  • ኤርትራዊ ወረቐት መንነት ምስ ቅዳሕ
  • ኦርጂናል መንበሪ ፍቃድ ምስ ቅዳሕ
  • ምስክር ወረቀት ነባርነት Switzerland
  • ስእሊ ምስ መነጸር ዓይኒ ምስ ዝኸውን፡ መነጸር ብሓኪም ከም ዝተኣዘዘ ዘረጋግጽ ናይ ሕክምና ወረቐት ምቕራብ የድሊ። እቲ ስእሊ ብንጹር ንዓይኒ ዘርኢ ክኸውን ኣለዎ

ቆጸራ ንምሓዝ ኣብዚ ጠውቁ