ፎቶ ግራፍ/ስእሊ ዝምልከት

  • ዝኮነ ንኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ፡ ኣገልግሎት ንምሕታት ዝቀርብ ፎቶ ግራፍ/ስእሊ ዝምልከት ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ዝተሳእለ ናይ ስትዲዮ ክኽውን ኣለዎ
  • ክልተ ኣእዛን ዘርኢ፡ ፊት ንፊት ዝተሳእለ፡ ፍሽክታ/ክፉት ኣፍ ቕቡል ኣይኮነን
  • ብዘይካ ብሓኪም ዝተአዘዘ ዘዘውትሮ ናይ ዓይኒ መነጽር፡ ምስ እምነት ሃይማኖትን ዝተአሳሰር ቆቢዕን መዓመምያን እተዘይኮይኑ ካልእ ናይ ጸሓይ መነጽር ቆብዕን ባርኔጣን…ወዘተ ዘይለበሰ ክኸወን ይግባእ
  • ድሕሪ ባይታ (Background) ስእል’ውን ግድን ጻዕዳ ክኸውን ኣለዎ
  • ዓቀን ስእሊ 35×45mm ክኸውን ይግባእ
  • መጨረሻ ብድሕሪት ፎቶግራፍ ምሉእ ስም ሓታቲ ይሰፍር

ቆጸራ ንምሓዝ ኣብዚ ጠውቁ