ፓስፖርት

ሓዳሽ ፓስፖርት ንዝሓትት / New Passport

 • ቅጺ መሕተቲ ፓስፖርት ንምምላእ ኣብ ኤምባሲ ብኣካል ምቕራብ
 • ኤርትራዊ ወረቐት መንነት ኦርጂናልን ምስ ክልተ ቅዳሕ
 • ብምኽንያት መርዓን ካልእን ምኽንያት ዝነበረ ስም፡ ዕለተ ልደት፡ ቦታ ልደት ክቕየር ምስ ዝድለ፡ እቲ ዝቕየር ብቤት ፍርዲ ምስ ጸደቐን ኣብ ቆንስላዊ ጉዳያት ምስተረጋገጸን መበቆል (ኦርጅናል) ምስ ቀረበ ጥራይ ይኸውን
 • ክልተ (2) ስእሊ 35×45 (ድሕረ ባይታ ጻዕዳ ኣብ ስትድዮ)
 • ስእሊ ምስ መነጸር ዓይኒ ምስ ዝኸውን፡ መነጸር ብሓኪም ከም ዝተኣዘዘ ዘረጋግጽ ሕክምና ወረቐት ምቕራብ የድሊ። እቲ ስእሊ ብንጹር ንዓይኒ ዘርኢ ክኸውን ኣለዎ
 • ምስክር ወረቀት Switzerland
 • ህልው ኦርጂናል ፓስፖርት ምስ ቕዳሕ
 • ዝተማልአ ግቡኣት መሕወይ ግብሪ/ Clearances

መዓልቱ ዝኣኸለ (ዝወደቐ) ፓስፖርት መተካእታ/ Expired Passport

 • ቅጺ መሕተቲ ፓስፖርት ንምምላእ ኣብ ኤምባሲ ብኣካል ምቕራብ
 • ተዋሂቡ ዝጸነሐ ፓስፖርትን ምስ ክልተ ቅዳሕን
 • ኤርትራዊ ወረቐት መንነት ክልተ ቅዳሕ
 • ብምኽንያት መርዓን ካልእ ምኽንያታት ዝነበረ ስም፡ ዕለተ ልደት፡ ቦታ ልደት ክቕየር ምስ ዝድለ፡ እቲ ዝቕየር ብቤትፍርዲ ምስ ጸደቐን ኣብ ቆንስላዊ ጉዳያት ምስ ተረጋገጸን መበቆል (ኦርጅናል) ምስ ቀረበ ጥራይ ይኸውን
 • ክልተ (2) ስእሊ 35×45 (ኣብ ስትዲዮ ኮይኑ ድሕረ ባይታ ጻዕዳ)
 • ስእሊ ምስ መነጸር ዓይኒ ምስ ዝኸውን፡ መነጸር ብሓኪም ከም ዝተኣዘዘ ዘረጋግጽ ሕክምና ወረቐት ምቕራብ የድሊ። እቲ ስእሊ ብንጹር ንዓይኒ ዘርኢ ክኸውን ኣለዎ
 • ምስክር ወረቀት ነባርነት Switzerland
 • ኦሪጂናል ፓስፖርት ናይ ካልእ ሃገር ምስ ዝህልው ምስ ክልተ ቅዳሕን
 • ፓስፖርት ኤርትራ ኣቐዲሞም ሒዞም ንዝጸንሑ ንኹሉ ዜጋ (ዕድመ ብዘየገድስ)
 • ዝተማልአ ግቡኣት መሕወይ ግብሪ/ Clearances
 • ፓስፖርት ቅድሚ ዓመት ምውዳቁ ኣብ ኤምባሲ ቀሪቡ ከመልክት ይግባእ

ዝጠፈአን ዝተባላሸወ ፓስፖርት መተካእታ ዝሓትት / Lost & Damage

 • ፓስፖርት ከምዝጠፈአ ዘረጋግጽ ካብ ዝምልከቶ ኣካል ማለት ፖሊስ /ምምሕዳር መረጋገጺ ወረቀት
 • ኣብ ኤምባሲ ብኣካል ብምቅራብ ቅጺ መሕተቲ ፓስፖርት ምምላእ
 • ቅዳሕ ተዋሂቡ ዝጸነሐ ፓስፖርት
 • ኤርትራዊ ወረቐት መንነት ምስ ቅዳሕ
 • ብምኽንያት መርዓን ካልእ ምኽንያታት ዝነበረ ስም፡ ዕለተ ልደት፡ ቦታ ልደት ክቕየር ምስ ዝድለ፡ እቲ ዝቕየር ብቤትፍርዲ ምስ ጸደቐን ኣብ ቆንስላዊ ጉዳያት ምስ ተረጋገጸን መበቆል (ኦርጅናል) ምስ ቀረበ ጥራይ ይኸውን
 • ክልተ (2) ስእሊ 35×45 (ናይ ስትዲዮ ኮይኑ ድሕረ ባይታ ጻዕዳ)
 • ስእሊ ምስ መነጸር ዓይኒ ምስ ዝኸውን፡ መነጸር ብሓኪም ከም ዝተኣዘዘ ዘረጋግጽ ናይ ሕክምና ወረቐት ምቕራብ የድሊ። እቲ ስእሊ ብንጹር ንዓይኒ ዘርኢ ክኸውን ኣለዎ
 • ምስክር ወረቀት ነባርነት Switzerland

ቆጸራ ንምሓዝ ኣብዚ ጠውቁ